Træk vejret ordentligt med det lange åndedræt

Hvad skal vi med det lange dybe åndedræt? Rigtigt mange af os tænker sjældent over vores vejrtrækning. Medmindre vi bliver stakåndet af noget fysisk, så som at løbe efter bussen eller gå op af trappen fordi elevatoren er i uorden. Det er der, vi finder ud af, hvor dårlig form vi faktisk er i, og så griner vi lidt af det…

Men selv mange, der jævnligt dyrker motion, er sjældent rigtigt bevidste om vejrtrækningens betydning, og hvordan vi trækker vejret optimalt. Og det er rigtigt ærgerligt – hvad end du dyrker motion eller ej – eller er stresset eller ikke specielt stresset. For det betyder i sidste ende, at du ikke gør det bedste for din krop. At du ikke udnytter din krops kapacitet og muligheder. Og dermed får du ikke hjulpet kroppen med at give slip på det, den ikke længere har brug for af affaldsstoffer.

Modsat får du heller ikke den optimale udnyttelse af det ilt, som din krop har mulighed for at indtage. Og som den har brug for at indtage for at fungere bedst muligt. Og med kroppen mener jeg ikke bare kroppen syd for halsen – men også dit hoved – altså det yderst vigtige organ, nemlig hjernen.

Dårlig iltudveksling i kroppen gør os syge

Hvis ikke vi får ilt nok bliver vi syge. De steder i kroppen, der ikke får ilt forgår (gælder i øvrigt i alt levende – også planter) – dvs. visner og dør. Så ilt er livsnødvendigt for at fungere og være sund og rask.

Desværre sker der ofte det, at når vi har travlt og er pressede, eller koncentrerer os om noget. Eller laver noget, som vi synes er svært eller ubehageligt. Så har vi tendens til at holde vejret. Eller i hvert fald trække vejret mere overfladisk. Og for mange af os, bliver det en vane at trække vejret overfladisk. Det vil sige, at vi kun bruger det øverste af brystet i vejrtrækningen. Det betyder, at din krop ikke får det nødvendige iltindtag. Og det vil på den lange bane skabe en negativ spiral af effekter i kroppen, som efterhånden bliver selvforstærkende, og vil forværre din tilstand i kroppen.

Et eksempel vil være, når vi netop er pressede eller stressede, så glemmer vi at trække vejret ordentligt. Vi mister efterhånden mere og mere forbindelsen med kroppen og fornemmelsen af, hvordan den har det. Så bliver vi anspændte, får myoser, knugen i brystet og oplever svimmelhed. (Disse symptomer er ikke KUN forårsaget af dårlig vejrtrækning, vil jeg skynde mig at sige…). Og når vi har det skidt, bliver vi ofte endnu mere uopmærksomme på vores vejrtrækning, fordi vi koncentrerer os om alt det, der ikke føles rart. Alt det der gør ondt og er ubehageligt – både fysisk og mentalt. Ja, så ondt bliver bare værre.

Men den gode nyhed er: At det kan vi heldigvis gøre noget ved… 🙂

Dit åndedræt kan også påvirke din krop positivt

Ved at vende opmærksomheden mod vejrtrækningen, kan vi vende denne negative spiral. For når vi bliver opmærksomme på vejrtrækningen, kan vi bevidst ændre på den og på den måde påvirke vores nervesystem og kredsløb i positiv retning. Så lær at blive bevidst om, hvordan du kan bruge åndedrættet, så du kan trække vejret mere hensigtsmæssigt. Så vil du kunne skabe en sundere og friskere både krop og sind.

Påvirkningen af dit nervesystem med dit åndedræt er ekstrem nyttig viden. Og det er et essentielt redskab for folk med stress.

Så uanset om jeg underviser i yoga eller har folk i forløb til håndtering af stress og frygt, så er vejrtrækning et essentielt emne, jeg arbejder med hele tiden. Og et af de vejrtrækningsøvelser jeg bruger er: Det lange dybe åndedræt.

Det lange dybe åndedræt

Det lange dybe åndedræt forklarer jeg i videoen her. Og det som det lange dybe åndedræt gør er bl.a. at holde hjernen og bevidstheden i fokus på åndedrættet. Så hovedet er i ro. Og så påvirker de dybe åndedrag den del af nervesystemet som får din krop ned i gear. Dvs. dette åndedræt sænker hjerterytmen og får dine blodkar til at slappe af, så blodtrykket sænkes.

Når du træner dette åndedræt jævnligt – gerne dagligt – så lærer din krop automatisk at trække vejret dybere – også når du ikke tænker over vejrtrækningen. Det vil sige, at du træner dine åndedrætsmuskler, som sidder både i brystkassen og i maven til at slappe mere af og være mere aktive i vejrtrækningen. Og på den måde vende den negative spiral til en positiv spiral med en dertil følgende bedring af din krops tilstand.

Så træn det dybe åndedræ og nyd den positive effekt af den både i kroppen og i hovedet 🙂

Rigtig god fornøjelse!
Kate

Felt