Hypnose til Depression

Hypnose til Depression- Behandling i København

Hypnose til depresseion er til dig, som oplever en dyb tristhed og energiforladthed. Måske en følelse af manglende mening, hvor det kan være svært at se lyset i livet. Et konstant – eller næsten konstant – dårlig humør, hvor det er de tunge, triste tanker, der fylder.

Hypnose til depression foregår i enesessioner i Valby i København. Sessionerne kan også afholdes over Skype, hvis det af geografiske eller andre årsager er svært at komme til København.

Lider du af en meget slem og invaliderende grad af depression, skal det behandles af en læge først og fremmest.

Men selvom du måske er i behandling med medicin, vil hypnose til depression stadig kunne hjælpe med at mildne eller slippe depressionen helt på en blid og ukompliceret måde.

Når skyen er gået for solen

Der kan være mange årsager til, at du oplever en dyb tristhed eller depression. Måske har du levet med den i mange år. Måske er der sket noget, som har rystet dig og fået dig til at se anderledes på livet. Måske har du været under pres igennem længere tid, og din hjerne så er blevet overbebyrdet og ikke kunne mere. Eller måske årsagen ikke er kendt, men det er bare som det er lige nu.

Uanset årsag, så kan der arbejdes med depression gennem hypnosen.

Hypnoseterapien er god til både at bearbejde årsager, hvis der skulle være nogle bestemte årsager. Men den er også god til at arbejde med ressourcer og dermed hjælpe – på en uanstrengende måde – at se de lysere sider af livet, og hjælpe med at få dem til at fylde mere.

At rette opmærksomheden udad

Ved depression og tristhed er vi ofte meget indadrettede i vores opmærksomhed, hvor vores tanker og grublerier fylder uforholdsmæssigt meget i forhold til, hvad der er godt og sundt for os. Og tankerne vil oftest være meget triste, bekymrede, selvbebrejdende m.v.

Med hypnose til depression får vi rettet din opmærksomhed mere udad. Hvis der er nogle særlige hændelser, der har udløst tilstanden med depression, så kommer vi ned og finder det, der har udløst det, og får det ”omprogrammeret” i din hjerne – i dit underbevidste sind, så du får en anden og mere afslappet følelse omkring det emne, som har været et problem for dig.

Hvis der ikke umiddelbart foreligger nogle særlige oplevelser eller årsager til grund for depressionen, så arbejder vi fra start af mere med at finde og fremelske ressourcer og udvikle din evne til at ”se solen bag skyerne”.

Hypnose mod depression virker på et meget dybere plan, end hvis du skulle benytte dig af ren samtaleterapi. I ren samtaleterapi vil du skulle forholde dit til dit problem med et vågent og bevidst sind. I den form er du nødt til at ”lære at håndtere” de svære situationer. Problemet er, at

dit vågne og bevidste sind, ved udmærket godt, at depressionen ikke nødvendigvis er logisk og fornuftig. Med hypnosen kommer du meget lettere i kontakt med de gode, lettere følelser, som vi så kan fremelske yderligere på en blid og ukompliceret måde.

Hypnoseterapi til afkodning af gamle depressionsprogrammer

Depression vil ofte være opretholdt af særlige tankemønstre og måder at agere på. Det kan vi bryde med hypnoseterapien.

Nu kan depression have mange grader, og det er klart de lettere depressioner, som hurtigst vil kunne slippes med hypnoseterapien her.

Men hypnoseterapi er altid en behagelig oplevelse, der skaber en dyb ro – og også let finder ind til det, der føles godt og rart og opløftende.

Så lad skyerne forsvinde fra solen og luk lyset ind igen med hypnoseterapi.

Et forløb med hypnose til depression kan variere alt efter, hvor alvorlig en depression, du har, og
hvis du er i behandling, så rådfør dig gerne med din læge først:

Første session á 1½ time – kr. 1.400
Efterfølgende sessioner – kr. 975
5 x sessioner kr. – kr. 4.900

Det siger klienterne

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller andre henvendelser, er du meget velkommen til at kontakte mig