Hypnose og hypnoseterapi

Afslappet tilstand

I hypnosen og hypnoseterapien bliver du talt ned i en afslappet tilstand, som minder om den tilstand, du er i lige før, du falder i søvn. I den tilstand kan du meget lettere end ved almindelig samtaleterapi arbejde med og forløse de udfordringer, du måtte have.

Her arbejdes i underbevidstheden, hvor ALT er lagret af de oplevelser, sansninger og påvirkninger, vi har fået gennem tiden, og som oftest ubevidst har indvirket på den måde, vi har handlet og reageret på i forskellige situationer.

De udfordringer der typisk arbejdes med kan være:

Angst, fobier, stress, tristhed, sorg, vægtproblemer, spiseforstyrrelser, lavt selvværd, koncentrationsbesvær, eksamensskræk, flyskræk, søvnproblemer, dårlige vaner, alkoholmisbrug m.v.

Forskellen på hypnose og hypnoseterapi

Hypnose er udelukkende positive visualiseringer og positive forslag, som får lov at indlejre sig i underbevidstheden med en deraf følgende positiv effekt på adfærd og tankemønstre.

I hypnoterapi/hypnoseterapi arbejdes der mere dybdegående og konkret med at forløse den oplevede udfordring ved i en afslappet tilstand bearbejde den hændelse, som har udløst den givne reaktion eller adfærd.

Mange gange kan det være hændelser, som du slet ikke har tænkt på og været bevidst om. Og det behøver ikke nødvendigvis at være store, voldsomme hændelser set med en fornuftig, voksen persons øjne. Men det kan være hændelser som på daværende tidspunkt blev opfattet som farlig el. truende.

Heldigvis kan disse hændelser meget let blive forløst i hypnoterapien og miste sin betydning fuldstændig for dig, så du kan fortsætte dit liv fri for tidligere tiders følelsesmæssige tyngende byrder.

Hvornår der bruges hypnose, og hvornår der bruges hypnoseterapi i en behandling, afhænger fuldstændigt af omstændighed, selve emnet og personen selv.

De fleste udfordringer kan forløses og ændre sig positivt efter et kortere forløb på 2-5 gange.

Læs hvad PureWellness-skribenten fik ud af bare en enkelt hypnoseterapi-session her!

Videoer 

Hypnoseterapi: 1-1 sessioner

Hypnoseterapi vil i mange tilfælde være den bedste og letteste hjælp til at gøre dig fri af dårlige vaner, triste sindstilstande eller uhensigtsmæssige følelser. Så hvad end du har af udfordringer, som holder dig tilbage for at være eller gøre det, du ønsker, vil hypnoseterapien være et godt valg til at gøre dig fri.

Med hypnoseterapien springer vi mange lange og pinefulde samtaler over og kommer hurtigt frem til det, som har været udløsende årsag til din adfærd eller udfordring, og forløser og gør dig fri af de forbindelser, der har været.

Pris:

1 ENKELTSESSION Á 1½-2 TIMER                        KR. 1.400
EFTERFØLGENDE SESSIONER Á 1½ TIME         KR.    975  

5 x SESSIONER Á 1½ TIME                                     KR. 4.900

10 x SESSIONER Á 1½ TIME                                   KR. 9.000

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller andre henvendelser, er du meget velkommen til at kontakte mig