HYPNOSE OG HYPNOSETERAPI

I hypnosen og hypnoseterapien bliver du talt ned i en afslappet tilstand, som minder om den tilstand, du er i lige før, du falder i søvn. I den tilstand kan du meget lettere end ved almindelig samtaleterapi arbejde med og forløse de udfordringer, du måtte have.

Her arbejdes i underbevidstheden, hvor ALT er lagret af de oplevelser, sansninger og påvirkninger, vi har fået gennem tiden, og som oftest ubevidst har indvirket på den måde, vi har handlet og reageret på i forskellige situationer.

De udfordringer der typisk arbejdes med kan være:

Angst, fobier, stress, tristhed, sorg, vægtproblemer, spiseforstyrrelser, lavt selvværd, koncentrationsbesvær, eksamensskræk, flyskræk, søvnproblemer, dårlige vaner, alkoholmisbrug m.v.

Kontakt

Hypnoseterapi
Individuelle forløb, der hjælper dig med at blive fri af det, der tynger og skabe ro, overskud og glæde i livet.

FORSKELLEN PÅ HYPNOSE OG HYPNOSETERAPI

Hypnose er udelukkende positive visualiseringer og positive forslag, som får lov at indlejre sig i underbevidstheden med en deraf følgende positiv effekt på adfærd og tankemønstre.

I hypnoterapi/hypnoseterapi arbejdes der mere dybdegående og konkret med at forløse den oplevede udfordring ved i en afslappet tilstand bearbejde den hændelse, som har udløst den givne reaktion eller adfærd.

Mange gange kan det være hændelser, som du slet ikke har tænkt på og været bevidst om. Og det behøver ikke nødvendigvis at være store, voldsomme hændelser set med en fornuftig, voksen persons øjne. Men det kan være hændelser som på daværende tidspunkt blev opfattet som farlig el. truende.

Heldigvis kan disse hændelser meget let blive forløst i hypnoterapien og miste sin betydning fuldstændig for dig, så du kan fortsætte dit liv fri for tidligere tiders følelsesmæssige tyngende byrder.

Hvornår der bruges hypnose, og hvornår der bruges hypnoseterapi i en behandling, afhænger fuldstændigt af omstændighed, selve emnet og personen selv.

De fleste udfordringer kan forløses og ændre sig positivt efter et kortere forløb på 2-5 gange.

Kontakt

I den afslappede tilstand, som du er i under hypnosen, har du hele tiden fuld kontrol men vil være åben for at få forløst de hændelser, som har været årsag til den adfærd, som du gerne vil være fri af nu. Det er svært at liste alle de emner, som vi kan arbejde med i hypnoseterapien, for mulighederne er mange. Ex. Følgende:

HYPNOSETERAPI: 1-1 SESSIONER

Hypnoseterapi vil i mange tilfælde være den bedste og letteste hjælp til at gøre dig fri af dårlige vaner, triste sindstilstande eller uhensigtsmæssige følelser. Så hvad end du har af udfordringer, som holder dig tilbage for at være eller gøre det, du ønsker, vil hypnoseterapien være et godt valg til at gøre dig fri.

Læs hvad PureWellness-skribenten fik ud af bare en enkelt hypnoseterapi-session her!

Med hypnoseterapien springer vi mange lange og pinefulde samtaler over og kommer hurtigt frem til det, som har været udløsende årsag til din adfærd eller udfordring, og forløser og gør dig fri af de forbindelser, der har været.  Læs mere om hypnoseterapi her!

Pris:

1 ENKELTSESSION Á 1½ TIME – KR. 1.200

EFTERFØLGENDE SESSIONER Á 1½ TIME – KR. 900

Kontakt