Projekt

Hvis du ind imellem oplever symptomer på angst, vil du i denne video få en simpel teknik – en let åndedrætsteknik, der vil kunne lette disse ubehagelige angstsymptomer.

Teknikken stimulerer dit parasympatiske nervesystem, der netop får din krop i ro. Det betyder, at dit hjerte vil slå mere roligt. Dine blodkar vil udvide sig og slappe af, så blodet ruller roligere i dine årer. Dine muskler vil ligeledes slappe mere af. Alt sammen fordi, når vi stimulerer det parasympatiske nervesystem med denne enkle åndedrætsteknik, fortæller du indirekte kroppen, at alt er godt. Der er ingen fare på færde.

Derfor vil teknikken her hjælpe dig med at slippe noget af angsten og dermed starte en positiv spiral, der kan få hovedet og kroppen i ro igen, så du kan fungere og tænke klart igen.

Må du få god gavn af den!

Når vi ikke er bevidste om vores tanke- og handlemønstre kommer vi meget let til at reagere udelukkende på vores følelser. Og det er ikke fordi, at det er nødvendigvis er dårligt at have følelser og blive påvirket af de ting, der sker omkring os. Men det kan meget let gå hen og blive meget uhensigtsmæssigt og ressourcekrævende, hvis vi altid reagerer på de ting, der sker. Det kan være meget let at få den opfattelse, at alt det, der sker omkring os sker MOD os. Og når vi først begynder at opfatte hændelser på den måde, så kan vi også nemt komme til at bruge en masse energi på at ville ændre det.

Men det er ikke alt, vi kan ændre. Det er ikke alt, vi kan forme til den form, vi vil have det. Jeg tænker her på, hvor mange mennesker, der uden at være bevidste om det meget let lader hændelser fylde uhensigtsmæssigt meget i deres liv. I stedet for at slippe det og lade det gå – og komme videre. Mange lader dumme episoder med et andet – eller flere andre – mennesker fylde og bruger krudt på at være gal, hadefuld, ked af det over en negativ situation, der har været. Forventer måske, at den anden person kommer og giver en undskyldning eller fortryder og ændrer adfærd.

Når virkeligheden ikke møder forventningen

Desværre er det sjældent sådan virkeligheden er. Ofte får vi aldrig den undskyldning, vi synes ville være på sin plads. Eller du får ikke den forståelse fra andre af din situation, som du godt kunne tænke dig. Og så kan vi risikere at gå og bruge en masse energi på at være vred eller frustreret over, at det ikke sker. Vi bliver hængende i frustrationen og vreden. Og så kommer vi ikke videre videre og får brugt energien på andre ting, som det rent faktisk giver mening at bruge energi på.

De 3 handlemuligheder

Jeg taler altid med mine klienter om de 3 handlemuligheder man har i enhver svær situation:

1) Gør noget ved det, du kan gør noget ved! Måske kan du godt tale fornuft med det menneske, som har gjort dig uret. Så kan det selvfølgelig være godt at tage den snak, hvor I får renset luften og skabt rene linjer. Dette kan lade sig gøre, hvis den anden person er moden og fornuftig.

2) Få hjælp til at få gjort noget ved problemet! Måske har du ikke selv modet eller fysisk mulighed for at tale med den person, hvor din udfordring kommer fra. Så kan det være, du har en ven eller kollega eller en professionel, der ville kunne hjælpe dig med at klare problemet. En der kan tale din sag eller være mægler på én eller anden måde. Eller som måske kan gøre noget helt tredje, som ville hjælpe dig fri a problemet.

3) Acceptér tingenes tilstand – for nu! Lad fare! Nogen gange er det ikke muligt at tale fornuft med et andet menneske og komme problemet til livs direkte. Eller der kan være andre årsager til, at det bare ikke kan lade sig gøre. Så kan hverken du eller en anden person løse problemet. Så er det vigtigt at kunne slippe det – altså give helt slip på det, så du ikke bærer det med dig videre i livet.

Spar på energien – bliv på din egen banehalvdel!

Hvis ikke du formår at give slip på problemer, du ikke kan gøre noget ved, vil du komme til at bruge alt for mange ressourcer på at være frustreret, gal eller ked af det. Til INGEN verdens nytte. Tingene ændrer sig ikke ved, at du fortsætter med at være gal og frustreret. Så for din egen skyld, må du acceptere, at sådan er det bare – i hvert fald lige nu. Måske kommer der en mulighed på et senere tidspunkt, hvor du ville kunne få det forløst. Men lige nu og her, er du nødt til at gå videre i livet og bruge dine evner og energi på noget, der giver mening. Ellers kan du ende med at stresse hele dit system godt og grundigt.

Så lær at være på din egen banehalvdel – giv dig selv fred og giv slip!

Mange er ikke bevidste om, hvor meget håb betyder for en helingsproces for et menneske med psykiske eller fysiske udfordringer. Men det betyder faktisk rigtigt meget, at vi bevarer håbet om at få det godt igen, når vi er syge. Der er lavet mange studier, der viser forskellen på helingen mellem mennesker, der fra start indstiller sig på, at ville være raske og friske igen. Versus ikke at tro på, at man nogensinde får det helt godt igen.

Desværre er det også bevist, at hvis du ikke tror på, at du kan få det godt igen, så vil heling og restitution tage meget længere tid. Der vil også være en tilbøjelighed til, at flere komplikationer kan opstå. Så hvad vores sind bliver fodret med, er det der vil komme til at gøre sig gældende i en helingsproces – hvad end den er psykisk eller fysisk.

Mange får frataget deres håb

Jeg har efterhånden rigtigt mange gange oplevet mennesker komme i min praksis forpint af angst eller stress eller nogle andre udfordringer. Mennesker som langt hen ad vejen er blevet fortalt, at hun/han aldrig kommer til at slippe helt fri af sit problem. At det bare er noget hun/han skal lære at leve med og skal finde ud af at håndtere, når det presser sig på.

Sådan noget gør mig virkelig ked af det. Især når det handler om angst. For angst kan virkelig ødelægge et liv med overbekymring og begrænsede muligheder for, hvad denne person kan gøre i sit liv. Jeg har oplevet især helt unge mennesker, der ellers har livet for sig og med masser muligheder blive ramt af angst – af forskellige årsager – og som så har fået hjælp. Men hvor hjælpen desværre primært har bestået af samtaler, der intet løser. Hvor man blot lader personen vade rundt i de samme ting – koge suppe på den samme historie – uden at løse eller forløse noget. Og som måske oven i købet bliver holdt endnu mere fast i sine historier ved at deltage i diverse grupper eller foreninger.

Ikke at disse tilbud ikke har nogle gode ting i sig. Det kan være rigtigt rart at sidde med andre, som er i sammen båd. På den måde kan man måske finde trygheden i, at man ikke er den eneste i verden med disse problemer.

MEN de løser ikke nødvendigvis problemet. De kan nok lære dig nogle redskaber til at håndtere svære situationer, men dybt inde i kroppen, vil der ofte stadig sidde de gamle programmer, som provokerer angst-reaktionen i kroppen. En reaktion, som ikke kan styres.

Men der er håb – Du kan blive helt fri af angst

Derfor er det vigtigt for mig at fortælle, at bare fordi du lider af angst lige nu, så behøver det ikke betyde, at det er noget, du skal lære at leve med resten af livet. Nej, jeg ved fra egen personlig erfaring , at du godt kan blive fri af angst. Og jeg mener HELT fri…! Du kan blive fri af angst på en måde, hvor du ikke behøver at tænke over det længere. Hvor du ikke behøver at skulle håndtere det på nogen måde. For det simpelthen ikke er i dit system længere.

Så derfor er det vigtigt at bevare håbet om, at du kan blive frisk og have det godt igen. For håbet i sig selv er starten på helingen. Og hvis du samtidigt får den rette hjælp, hvor du får forløst årsagen til angst-reaktionen, så kan du blive den allerbedste version af dig selv igen. Og sandsynligvis en endnu gladere og mere fri version 🙂

Bevar derfor altid håbet om, at du kan få det godt igen. Og er du pårørende, eller kollega eller ven eller veninde til en, der har det skidt med angst, så støt vedkommende i håbet om at få det godt igen. Og er du behandler eller anden sundhedsperson så Giv Håb! Det er med til at gøre en stor og fantastisk forskel for helingen af mennesket.

Hvorfor nøjes med at lære at håndtere svære situationer, når du kan blive helt fri og forløst i stedet? I denne video fortæller jeg som hypnotisør om hypnose og hypnoseterapiens fordele i forhold til at bearbejde personlige temaer, som spænder ben for os i livet, fremfor blot at benytte sig af udelukkende samtaleterapi.

Med hypnosen kommer man for det første ofte meget hurtigt ned og får fat i problemets årsag eller kerne. Og når først man har fat i årsagen, så er det også hurtigere at få det løst. Altså man kan med hypnosen og hypnoseterapien med lettere få opløst den problemgivende årsag fuldstændigt, så du i stedet for at skulle lære at håndtere svære situationer i stedet for får muligheden for helt at give slip på problemet. På den måde slæber du ikke længere rundt på problemet, og du behøver dermed ikke længere være på vagt og tænke over, hvordan du gebærder dig og reagerer i visse situationer, for problemet vil ikke længere opleves som et problem. Kampen er afblæst, som man siger….

Og sikke en kæmpe lettelse, det er… !

Du kan i stedet leve dit liv og tage dig af det, du skal tage dig af – både svære ting og glædelige ting, uden at være bange for, om visse situationer vil fremprovokere tidligere tiders ubehagelige reaktioner.

Dette er muligt, fordi du i stedet for at arbejde med din fornuft (som foregår i den bevidste del af sindet), og som er der, du arbejder i ren samtaleterapi, kommer ned i den underbevidste del af sindet, hvor alle “reaktionsprogrammer” ligger indlejret og får såkaldt “omprogrammeret” reaktionerne. Du får ændret den måde, visse situationer opfattes på. Så du undertrykker ikke længere reaktioner. Nej, dine reaktioner og adfærd ændres helt af sig selv, fordi du nu oplever situationer på en anden måde – som noget, der ikke længere er farligt eller negativt.

Det betyder også, at i stedet for at skulle igennem meget lange samtaleforløb, kan du med stor sandsynlighed på meget kort tid komme mange års ubehageligheder til livs. Givet slip på dem og nyde et liv afslappet og glad og med muligheden for at bruge energien på ting, der giver mening i stedet.

Og som sagt bliver du fri for at tænke mere over de tidligere tiders problemer og udfordringer. For du behøver ikke at skulle håndtere, da du i stedet glemmer alt om de gamle følelser. De er væk… Så du får livet tilbage!

Pas godt på dig!
Kærlig hilsen
Kate

Naturen er den bedste medicin mod stress! Flere og flere undersøgelser viser, at det har en beroligende effekt på nervesystemet at opholde sig ude i naturen. Desværre er naturen blevet en meget overset ressource til at komme fri af stress. Rigtigt ærgerligt – for den er jo gratis og lige til. Ingen medicin eller behandling kan hamle op med naturens effekt på nervesystemet og niveauet af stresshormoner i kroppen.

Så hvorfor er noget der er gratis – men rent faktisk også det bedste – blevet så overset?

Vi fjerner os mere og mere fra naturen – og os selv…

Det moderne menneske fjerner sig mere og mere fra naturen og mister således også mere og mere kontakten med sig selv. En situation som mange i dag betaler en meget høj pris for – i form af et dårligt helbred og høje niveauer af stress. Det sker, fordi vi ikke ved og kan mærke, når nok er nok – og hvornår vi skal sige til og fra? Vi mister fornemmelsen af, hvad det egentligt er, som er vigtigt og godt for os.

Meget sygdom og ubehagelige tilstande ville være meget mindre forekommende, hvis vi brugte naturen som medicin.

Naturen gør godt for nervesystemet

Naturens lyde og energi gør godt for både krop, sind og sjæl.

Naturen er konstruktiv terapi for mennesket. En mulighed for at være ét med naturen og derved kunne forbinde sig med alt levende – inklusiv sig selv.

Vi mærker os selv meget bedre, når vi kommer ud i naturen. Vi bliver bevidste om det fantastiske livet er og vi kommer i kontakt med taknemmelighed – og måske refleksion over livets større spørgsmål. Vi kommer lettere i kontakt med os selv og opdager, hvad det er, der virkeligt betyder noget.

Desuden får vi bevæget os og indsnuset en masse frisk luft til kroppen og hjernen, hvilket giver os energi…!

Find ud til steder, hvor der er så meget grønt som muligt at kigge på, og hvor der er så meget ro og stilhed som muligt – måske blot afbrudt af fuglsang og vinden i træerne. Et sted, hvor der er så få menneskeskabte lyde som muligt.

Godt for vores immunforsvar

Når vi er ude i naturen, får vi også inhaleret en masse mikrober, som er med til at stimulere vores immunforsvar. Så vi bliver også meget mere modstandsdygtige over for sygdom.

Sollyset tilfører dig D-vitaminer, så du kan optage calcium i knoglerne og derved blive stærkere. Bare det at opholde sig ude i dagslys har en antidepressiv effekt.

Når du er ude i naturen bruger du en uanstrengt opmærksomhed, som genoplader vores mentale ressourcer – i forhold til, når du arbejder, hvor du bruger en anstrengt opmærksomhed, som forbruger dine ressourcer og udmatter dig.

Der er uendeligt mange fordele ved at komme ud i naturen. Og så er det gratis!

Så kom ud og nyd livet ude i det det fri – i skov og mark eller ved havet. Bliv stærk, sund og rask og glad – og fri af stress!

Naturen er og bliver den bedste medicin mod stress! Det bedste middel til et godt helbred i det hele taget!

Så god tur og god fornøjelse – og pas godt på dig! 🙂

Når kroppen larmer er det fordi at kroppen forsøger at fortælle os, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Og hvad menes der så med, at kroppen larmer? Jo, det er når der er så meget tankemylder i dit hoved, at alting virker uoverskueligt. Det er når du har smerter i nakke og skuldre. Eller har svært ved at trække vejret ordentligt og har trykken for brystet. Det er, når maven ikke opfører sig, som skal og du således døjer med forstoppelse eller diarré. Det er når du bare er generelt træt hver eneste dag. Det er når du ikke kan huske og hele tiden glemmer detaljer.

Vi lytter ikke til kroppen

Desværre sker der ofte det i vores travle liv, at vi vælger at overhører de signaler kroppen sender til os. Vi har ikke tid til at stoppe op. Vi har ikke tid til at være syge eller uoplagte. Så vi vælger ofte at overhører symptomerne og i stedet fylde os med stimulanser og medicin, så vi kan “klare ærterne”, som man siger.

Problemet med det er, at hvis vi undertrykker smerter og andre symptomer, så har både symptomer og de bagvedliggende problemer det med at vokse sig større. For vi får ligesom ikke lukket luften ud af ballonen og gjort noget andet, end det vi gør i forvejen – det som tilsyneladende ikke er godt for os.

Når kroppen larmer og vise sig som mangeartede og forskellige symptomer, så er det kroppens opråb til dig om, at du bør stoppe op og mærke efter, hvad det er, der sker omkring dig og inde i dig.

Er det du har gang i dig godt for dig? Eller rigtigt skidt for dig? Og hvad er det, der ikke fungerer? Hvad er det, du er nødt til at ændre på, for at det kan fungere?

Det kan dog også handle om gamle, uforløste problemer og oplevelser. Ting som du helst skal have bearbejdet og få ud af kroppen, så du undlader at falde tilbage i gamle negative reaktionsmønstre.

Lær at stoppe op og lytte efter! Og få hjælp!

Nogen gange kan vi nemt hjælpe os selv. Vi skal blot tillade os selv at stoppe op og give os selv den tid, hvor vi kan mærke efter og finde ud af, hvad det er, vi skal se at få gjort noget ved. Men andre gange kan vi ikke selv forstå og gennemskue, hvad det er, der sker med os. Og så kan det være nødvendigt at få hjælp ude fra. Enten ved at få talt med din chef, en kollega, en ven eller noget familie.

Det kan endda være, at du har brug for noget mere professionel hjælp. En måltrettet terapi eller coaching, der kan hjælpe dig med at finde ind til den reelle årsag til dit ubehag – og sørge for at få forløst disse ting.

Når du lærer at tage dine symptomer alvorligt kan du ofte stoppe et videre uheldigt forløb, hvor du ellers ville ende med stress eller sygdom. Så lær at lytte til din krop. Lær at mærke efter, når noget ikke føles godt og rigtigt – og så handl efter det!

Pas godt på dig!

Kærlig hilsen Kate

Venlighed gør en stor forskel i verden. Venlighed er let for nogen at praktisere – og lidt mere udfordrende for andre… Hvilken af de to grupper tilhører du?

Det er nemlig vigtigt at være klar over i forhold til dit helbred. For venlighed styrker immunforsvaret og dit generelle velbefindende. Mens uvenlighed er mindre sundt for helbredet.

Det er sundt ind i mellem at tænke på andre end os selv

En undersøgelse på Oxford University viser, at det at udvise venlighed har gavnlig effekt på så mange plan for den, der giver den. Men at det også smitter af på omgivelserne, og den der modtager.

At praktisere venlighed vil først og fremmest få dig til at tænke på andre end dig selv. Nu ved jeg godt, at jeg ofte taler om, hvor vigtigt det er, at vi alle tager vare på os selv først og sørger for, at vi selv har det godt. Det forklarer jeg også med, at du er nødt til selv at være fyldt op med en masse godt og god energi, før du kan give til andre. Men faktisk kan en måde at fylde dig selv op på være at være venlig over for andre.

Så når jeg normalt taler om, at du skal tage vare på dig selv først, så handler det om at undlade at overskride sine egne grænser – og ikke overbruge dig selv. Det betyder, at du ikke skal gøre alt muligt for andre mennesker for at behage eller bliver anerkendt. Eller fordi du har fået for vane at tænke på alle mulige andre end dig selv. Nej, det er vigtigt at fylde dig selv op først.

Men du vil også opdage, at det at gøre en lille god gestus for andre – dvs. noget der ikke koster dig nogen store anstrengelser – vil kunne løfte energien og overskuddet hos dig selv. Det forklares med, at når vi gør noget godt for andre – altså udviser venlighed, så åbner vi os for andre mennesker. Vi forbinder os med verden og oplever en følelse af at gøre en forskel for andre. At vi betyder noget for nogen.

Og samtidigt vil den, der modtager venlighed også føle sig af betydning. Så det er hvad man kan kalde en “win-win”-situation 🙂 For venlighed er en kærlig gerning. Hvilket betyder at du møder andre med kærlighed – og ikke fordømmelse eller ligegyldighed. Men det er vigtigt, at du får sat begrebet ind i den rette forståelsesramme.

Smil til en fremmed

Så venlighed er ikke at forpligte dig selv til at gøre en masse for andre. Nej, det betyder, at du gør noget, fordi det føles godt, og det løfter dig at gøre det. Men selv når du kan være udkørt og føler dig dårlig tilpas, vil du opdage at bare små gerninger af venlighed kan gøre dig bedre tilpas, end hvis du agerer uvenligt eller neutralt.

Så se, hvad der sker, når du smiler til en fremmed på gaden! Forbinder dig kortvarigt med et andet menneske…! Det betyder jo ikke, at du nødvendigvis skal invitere folk hjem til middag til et længerevarende venskab. Selvom det kunne være interessant at se, hvad der kom ud af det…. 😉 Nej, det betyder bare, at du vil være mere tilstede og forbinder dig med livet i det hele taget.

Og tilbage til studiet fra Oxford University, så viser studiet, at når du handler venligt over for andre – mennesker som dyr – så udløses endorfiner. Endorfiner er nogen af de hormoner, der giver dig lykkefølelse. Så det viser sig altså, at venlighed skaber lykkefølelse – og lykkefølelse skaber venlighed. En fantastisk positiv spiral. Og samtidigt har venlighed og lykkefølelse positiv indvirkning på dit immunforsvar.

Men vær også venlig mod dig selv!

Venlighed mindsker tendensen til aggression og det beroliger hele dit nervesystem. Lutter gode effekter – når du forstår, hvad venlighed er. For venlighed inkluderer også at være venlig over for dig selv. Det kunne være sådan noget som at undlade mentalt at piske dig selv til at skulle nå alt for mange ting. Eller sætte alt for høje standarder for det, du laver på dit arbejde eller derhjemme.

SKAL der død og pine gøres rent 3 gange om ugen og laves hjemmelavet mad alle ugens 7 dage..? Eller kunne det være okay at lade støvet ligge lidt og bestille noget take-away ind i mellem, hvis der har været meget at se til…?

Og venlighed over for dig selv inkluderer også den måde, du taler til dig selv… Taler du nedsættende om dig selv og grimt til dig selv…? Eller klapper du dig selv på skulderen ind i mellem og anerkender dig selv for den, du er og for de ting, du gør…? Husk, du er din egen bedste ven – medmindre du har udviklet dig til at være din egen værste fjende. Det sidste er desværre alt for almindeligt. Vi kan være utroligt hårde ved os selv. Og det kan desværre ind i mellem være årsag til stress og ubehagelige tilstande i kroppen.

Så venlighed betyder, at du vælger at praktisere venlighed og gøre gode ikke-energikrævende gerninger – både over for andre og ikke mindst for dig selv! Så gør noget godt – vær venlig!

Og altid uden at overskride dine egne grænser og formåen!

Pas godt på dig – og verden!

Kærlig hilsen Kate

Hold pauser i hverdagen, selvom du har travlt! I en travl hverdag kan vi nemt glemme at gøre plads til os selv. Vi kører derud af med alt det, vi skal. Vi skal støtte og være noget for vores partner, vores børn, vores forældre, vores venner og vores familie. Vi skal være den gode og gerne den perfekte medarbejder eller chef eller selvstændige erhvervsdrivende. Eller den ivrige jobsøger eller frivillige medarbejder med en hjertesag.

Uanset hvilke roller, vi har i livet, så glemmer vi ofte at tage vare på os selv også. Vi husker altid alt det, vi skal gøre for andre. Men når det kommer til at passe på os selv og til de ting, vi godt kunne tænke os at gøre for os selv, så har de ting det med at blive skubbet helt i baggrunden. Det sker alt for let, når andre og livet står og hiver i os.

Kunsten at skabe dit eget frirum til pause

Derfor er det vigtigt at kunne stoppe op og lige tage sig den pause. Men ikke bare tage den pause. Det er vigtigt, at du får skabt dit eget rum, hvor du virkelig kan få ro. Udfordringen er især, når du befinder dig i et rum eller i omgivelser, hvor du ikke er alene. Her kan det være udfordrende at skabe den ønskede ro. Men det er nødvendigt at kunne finde ud at trække dig mentalt lidt tilbage og lige trække vejret.

Hvis du har familie – og især hvis du har små børn, kan der være nogle små troldebasser, der kræver din opmærksomhed. Her er det stadig vigtigt, at du opdrager dem til at forstå, at du ind i mellem har brug for at trække dig tilbage. Så når går du ind i soveværelset (eller et andet sted) og så må du ikke forstyrres de næste 5-10 min, til du kommer ud igen.

Dette kan også være en aftale, du laver med dine kollegaer på arbejdspladsen, hvor der måske er et rum, hvor du kan være, og som du kan trække dig tilbage i, når du har brug for dit pusterum. Så uanset om du er hjemme eller på arbejde eller er ude et helt andet sted. Skab dit rum – et sted, hvor du kan trække dig tilbage. Og træk vejret – lad hjernen få ro!

Også det mentale frirum

Skulle det forholde sig sådan, at der ikke er mulighed for fysisk at trække dig væk fra det, der er, så er det vigtigt at lære dig selv at kunne lukke af og lukke ude. Det vil sige, at du øver dig i at sidde i kaos, men gå lidt ind i dig selv, trække vejret og lad hovedet og tanker være kun på lige nøjagtigt det. Intet andet.

På den måde træner du også dit sind og nervesystem i at bliver overbebyrdet. Du træner dit sind og nervesystem i selv at styre, hvad der sker, og hvad der må fylde i dit sind og dit liv. Du giver dig selv mulighed for at slippe din forholden-sig-til og analyseren og kan derved lade hjernen plads og overskud til at klare, hvad der nu skal klares.

Det er en måde til at holde det famøse bæger fra at blive fyldt. Så du undlader at ende et sted, der ligner stress. For du styrer. Og husker at stoppe op – hold pauser i hverdagen og træk vejret! Hver eneste dag! 🙂

God fornøjelse!

Pas godt på dig!

Kate

Hold helt fri – mindst én dag om ugen, kan lyde simpelt for de fleste, for det gør vi jo, når vi har weekend…..

Meeeen gør vi nu også det?

For mange af os, er det blevet en dårlig vane bare at fylde på. Vi fylder hvert et vågent minut ud med gøremål og handlinger og får aldrig rigtigt holdt en pause. Kroppen er i sving, og ikke mindst kører hjernen i de hurtigste omdrejninger dagen lang…. Vi har fået “effektivitis”.

Hvad er “Effektivitis”?

Effektivisering blev et udbredt udtryk, da industrialiseringen gjorde sit indtog i samfundet. Her gik vi fra at gøre ting med håndkraft til, hvor maskiner tog over og gjorde, at vi kunne producere meget større mængder. Vi nåede pludseligt meget mere. Vi blev effektive…. En tankegang, som vi mennesker tog på os og mente skulle gælde for alle områder i vores liv.

Så det vi gør i dag er at fylde så meget ind i vores liv som muligt, fordi vi gerne vil være så effektive som muligt. Så effektivitet er blevet synonym med at nå så meget som muligt – uden pauser.

Jeg tænker, at det kunne være interessant lige at dreje effektivitet en lille smule, så det i praksis i stedet betød, at vi laver noget med brug af så FÅ ressourcer som muligt. Således at vi bliver effektive på ressourcerne ved at bruge så lidt af dem som muligt til livets opretholdselse. I stedet for at overforbruge vores ressourcer. Lidt som det, der egentligt er ved at ske med jordens ressourcer.

Overforbrug og udpinthed

Vi overforbruger, det vi har – udpiner det, der er, med fare for at jorden “brænder ud”. Det samme sker for os mennesker, når vi bliver ved med at forbruge vores ressourcer og ikke tænker på langtidseffekten af dette. Men resultatet af denne tilgang til livet, hvor vi kun tænker på at skulle være effektive. Hvor vi skal udrette og præstere. Så ender vi med at brænde sammen. Og det ses jo nu på bl.a. det antal af stressramte, vi har i dag….

Vi kan ikke mere….

Derfor er vi nødt til at lære at passe på os selv. Og derfor er det, at det er en god idé at være bevidst om at holde minimum én dag om ugen heeelt fri. Med helt fri menes der fri fra at udføre nogen som helst opgaver – hverken arbejdsmæssigt eller privat. Så hold helt fri…! En dag hvor du undlader at kigge på to-do-lister eller se nyheder eller andre frygtindgydende og deprimerende udsendelser i TV.

Læg hjernen og hold fri!

Uanset om du er opmærksom på det eller ej, så giver nyhederne sjældent din hjerne noget godt og positivt og opløftende at beskæftige sig med. Så hold fri fra noget, du skal forholde dig til. Det gælder også de sociale medier. Se om du ikke kan holde helt fri fra disse også, så du igen ikke skal forholde dig til en masse input. Godt som skidt.

Gør noget, der gør dig glad. Noget hvor din hjerne kan få lov til at holde fri. Det kan være sådan noget som at male eller tegne, gå ture ude i naturen. Naturen har en fantastisk effekt på dit nervesystem. Så kom gerne ud så meget som muligt… Vær sammen med gode mennesker, som løfter dig og gør dig glad. Hold helt fri!

For nogen er det svært med denne fridag, men jo mere presset og stresset du er – jo vigtigere er det at gøre dette for dig selv og dit helbred.

Man kan sige, også selvom du ikke oplever noget stress, så er det stadig en rigtig god idé at lære dig selv og dit system at holde fri. Så hold helt fri! Væn din krop og din hjerne til at holde en god pausedag mindst én gang om ugen 🙂

Rigtig god fornøjelse med det!

Pas godt på dig! <3

Kate

Vær åben om din stress! Det gør det så meget nemmere for dine omgivelser at forstå din adfærd og kunne være der for dig.

Frygten for at vise svaghed

Jeg er udmærket klar over, hvor svært det kan være at skulle dele sine “svagheder” ud med andre. For så bliver man jo ekstra sårbar over for sine omgivelser, hvor de lige pludseligt “har noget på én”….. Og man kan komme til at fremstå som vag og uprofessionel, eller hvad du nu selv måtte tænke. Frygten for at ingen nogensinde vil have tillid til, at man kan klare en opgave igen…..

Ja, vi er rigtigt gode til at tale os selv ned og frygte det værste fra andres reaktioner. Frygten for at blive regnet for værende utilstrækkelig lurer i os alle. Men heldigvis er virkeligheden ofte meget mere venlig og positiv end de frygtelige skrækscenarier, vi kan sætte op for os selv. Når du er åben og fortæller andre om, hvordan du har det, så vil du for det første opleve at få lukket luften ud af ballonen, som man siger. Og det er ofte en stor lettelse at få det sagt højt, at du ikke trives.

Det er som om, at problemer bliver næret af at blive holdt inde. Som en anaerob organisme, der trives bedst uden lys og ilt, vil problemerne blot vokse sig større og større og endnu mere uoverskuelige i dit hoved, hvis de bliver holdt lukket inde. Så få sagt det højt, hvad der foregår inden i dig. Få fortalt, hvor svært du har det, og hvad det er, du går og tumler med.

Magien i at sige det højt

For den ene magiske ting er, at når du siger noget højt, så tvinger du dig selv til at forholde dig konkret til, hvad det egentligt er, der er i spil. Du kan lige pludseligt selv HØRE, hvad det er, der sker – og måske også bedre forstå det og kan dermed lettere handle på det. Det andet magiske er, at når du siger det højt, vil andre omkring dig meget bedre forstå, hvorfor din adfærd er, som den er. For den er med meget stor sandsynlighed slet ikke, som den plejer at være. Og det gør folk forvirrede og uforstående og kan få nogen til at tage afstand fra dig – i en ærgerlig uvidenhed. Så du gør andre – og dig selv – en rigtig stor tjeneste ved at fortælle, hvordan du har det, når du oplever livets uoverskuelighed.

Og det leder mig så hen til den tredje magiske ting. Nemlig, når du er åben om din stress, vil du med stor sandsynlighed opleve, at andre faktisk gerne vil støtte og hjælpe dig, hvor de kan.

Når først de forstår, hvad der foregår, og hvordan du har det, så kan de forholde sig til det og handle på det. Og på den måde vil du helt sikkert også opnå den bedste hjælp.

Tal med dem, det giver mening at tale med!

Når jeg råder dig til at være ærlig og åben om din stress, så tænker jeg ikke, at det er at skrive det ud på de sociale medier, så så mange som muligt får det at vide. Jeg anbefaler mere, at du taler med dem, som det giver mening at tale med. Folk som står dig nær og som kan blive berørt af din ændrede adfærd. Både i dit private og i dit professionelle liv.

Så hvis det påvirker dit arbejde, er det en god idé at tale med din chef. Og måske også tale med nogle af dine gode kollegaer. Du er måske så heldig, at de på din arbejdsplads har en sundhedsforsikringsordning til behandling eller hjælp.

I dit privatliv giver det måske mening at snakke med din partner, hvis du har en. Eller en god ven eller veninde. Din familie og måske dine børn – afhængigt af deres alder. Hvis dine børn er gamle nok til at mærke, at du ikke er, som du plejer, så bør de også vide, at du ikke er dig selv for tiden. Og at du har brug for lidt mere ro eller tid for dig selv i en periode. Men at du stadig elsker dem og er der for dem, så snart du bliver mere dig igen.

At være åben om din stress eller dine bekymringer, gør det meget nemmere for både dig selv og dine omgivelser at være i det. Ikke at alle problemer løses og stressen forsvinder bare ved at sige det højt. Men du får som sagt taget hul på bylden og får muligheden for at handle på det og få hjælp til at håndtere det.

Pas godt på dig selv!
Kate